ระบบติดตั้งแบบเข้าลิ้น

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปูพื้นได้สะดวก โดยใช้กาวเป็นตัวเชื่อม
ซึ่งการนำมาปูพื้นจะเป็นลักษณะทากาวบริเวณรางลิ้น และต่อเชื่อมชนกัน ทั้งนี้ภายหลังติดตั้งแล้วจะไม่สามารถถอดออก และย้ายไปติดตั้งใหม่ได้อีก