คลิ๊กที่นี่เพื่อชมชนิดของหน้าไม้สิงห์ลาย    
หน้าไม้สิงห์ลาย

ไม้พื้นสำเร็จรูปประเภท 3 ชั้นชนิดหน้าไม้สิงห์ลาย เป็นผลิตภัณฑ์ที่บริษัทได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น เพื่อการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทเป็น 1 ใน 3 รายของโลก ที่สามารถผลิตหน้าไม้ชนิดนี้ได้ หน้าไม้ชนิดดังกล่าวได้รับความสนใจ และเป็นที่นิยมอย่างมากจากลูกค้า

ชนิดของหน้าไม้สิงห์ลาย (ไม้ชั้นบนสุด)
ไม้บีช, เชอร์รี่, เค็มปัสย, เมเปิ้ล, เมอร์บราวด์ และโอ๊ก เป็นต้น