ระบบติดตั้งแบบคลิ๊ก หรือสิงห์คลิ๊ก

เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถปูพื้นได้สะดวกรวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้กาวเป็นตัวเชื่อม ซึ่งการนำมาปูพื้นต่อกันจะเป็นลักษณะการเกี่ยวล็อคกันระหว่างแผ่นไม้ สามารถถอดออกและย้ายไปติดตั้งที่อื่นได้โดยไม่เสียหาย เป็นระบบติดตั้งพื้นสำเร็จรูปแบบใหม่ล่าสุดที่มีอยู่ในปัจจุบัน