ยินดีต้อนรับสู่ สิงห์พาราเทค
บริษัท สิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) คือหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายไม้พื้นสำเร็จรูป โดยจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจำหน่ายไปยังสหภาพยุโรป, แคนนาดา และสหรํฐอเมริกา โดยเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางภายใต้เครื่องหมายการค้า 'SINGHA PARKET'

ไม้พื้นสำเร็จรูปของเราสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
   - ไม้พื้นสำเร็จรูปประเภท 3 ชั้น
   - ไม้พื้นสำเร็จรูปประเภทชิ้นเดียว

จากขบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีการผลิตที่ล้ำหน้า ภายใต้เครื่องจักรประสิทธิภาพสูงจากประเทศเยอรมัน จนได้รับการรับรองคุณภาพการผลิต ISO9001:2000 ทำให้ไม้พื้นสำเร็จรูปของเราได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องของคุณภาพ ความสวยงาม ความแข็งแรง รวมถึงความเรียบของพื้นผิวเมื่อติดตั้งเสร็จ ก่อให้เกิดความพึงพอใจกับลูกค้าของเรามาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

ด้วยเป้าหมายที่จะนำเสนอผลงานคุณภาพให้กับลูกค้า เราจึงไม่หยุดยั้งในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้าคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่หยุดยั้ง

เรา บริษัทสิงห์ พาราเทค จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นที่จะก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในธุรกิจไม้พื้นสำเร็จรูปทั้งตลาดในประเทศและตลาดโลก เคียงคู่กับความเจริญและมั่นคงของประเทศตลอดไป