ไม้พื้นสำเร็จรูปชิ้นเดียว

ไม้พื้นสำเร็จรูปชนิดนี้ส่วนใหญ่จะผลิตขนาดต่างๆตามความต้องการของลูกค้า ซึ่งใช้ไม้เกรดดีโดยมีชนิดของเนื้อไม้เหมือนไม้ชั้นบนสุดของไม้พื้นสำเร็จรูป 3 ชั้น และผ่านขั้นตอนการผลิตที่คล้ายกันแต่มีเพียงชั้นเดียว ผลิตภัณฑ์ไม้พื้นสำเร็จรูปประเภทนี้เป็นที่นิยมในแถบอเมริกาเหนือและแคนนาดา

ชนิดไม้
ไม้โอ๊ก, เมอร์บราวด์, บีช, เมเปิ้ล, เค็มปัส, เชอร์รี่ และแอ๊ช เป็นต้น