ไม้พื้นสำเร็จรูป 3 ชั้น
ไม้พื้นสำเร็จรูปของบริษัท ประกอบด้วยชั้นไม้จริง 3 ชั้น คือ
ไม้ชั้นที่ 1 เป็นหน้าไม้ที่อยู่ชั้นบนสุด มีความหนาประมาณ 3.6 มม. เช่น ไม้โอ๊ก, เมอร์บราวด์, บีช, เมเปิ้ล, เค็มปัส, แอ๊ช หรือ สัก เป็นต้น
ไม้ชั้นที่ 2 เป็นชั้นไม้ที่อยู่ระหว่างกลาง มีความหนาประมาณ 8.5 มม. ซึ่งไม้ชั้นนี้ใช้ไม้ยางพาราเป็นหลัก
ไม้ชั้นที่ 3 เป็นไม้ชั้นล่างสุด มีความหนาประมาณ 2 มม. ซึ่งไม้ชั้นนี้เป็นไม้วีเนียร์

จากการพิถีพิถันในทุกกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบนำมาผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยและได้มาตรฐานตั้งแต่การนำมา ผ่า, อบ, ตัด, ไส และทากาวประกบไม้ทั้ง 3 ชั้นเข้าด้วยกันด้วยเครื่องประกบด้วยความร้อน แล้วนำมาตัดตามขนาดที่ต้องการ ผ่านการขัดผิวและทำสีเคลือบ UV ที่หน้าไม้ด้านบน 6 ครั้ง และด้านล่าง 1 ครั้ง เพื่อป้องกันความชื้น และเพิ่มความทนทาน แล้วนำมารางลิ้น ตรวจสอบคุณภาพ และ บรรจุหีบห่อ
จากการเอาใจใส่และพิถีพิถันการผลิต ทำให้สินค้ามีคุณภาพสูงและเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้า

ชนิดของไม้ชั้นบนสุด
1.หน้าไม้ลายทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 แบบ
    แบบไม่มีรอยต่อ
    แบบมีรอยต่อหน้ากว้าง 2 แผ่น
    แบบมีรอยต่อหน้ากว้าง 3 แผ่น
2. หน้าไม้สิงห์ลาย

ลักษณะการติดตั้ง
1. ระบบติดตั้งแบบเข้าลิ้น
2. ระบบติดตั้งแบบเข้าคลิ๊ก หรือสิงห์คลิ๊ก