เราคือ บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน)

บริษัท สิงห์พาราเทค จำกัด (มหาชน) เป็นผู้นำในการดำเนินธุรกิจผลิต และจำหน่ายไม้พื้นสำเร็จรูป บริษัทจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2537 ด้วยทุนจดทะเบียน 59 ล้านบาท โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI บริษัทดำเนินการโดยผู้บริหารคนไทย ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ในธุรกิจนี้มาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทผู้หนึ่งที่ผลิตไม้พื้นสำเร็จรูปคุณภาพสูงของโลก โดยได้รับมาตรฐานรับรองคุณภาพ ISO 9001 เวอร์ชั่น 2000 จากสถาบันดับบลิวซีเอส เซาท์อีสเอเซีย บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 320 ล้านบาท ปัจจุบันมีสำนักงานและโรงงานตั้งอยู่ที่ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี บนเนื้อที่กว่า 63 ไร่